Pre-screening van de sperma kwaliteit.
De enige thuistest die de concentratie progressieve motiele spermacellen meet.

20% van alle mannen heeft een te lage spermakwaliteit. In de afgelopen decennia is het aantal zaadcellen per milliliter met 59,3% afgenomen . Bij 30% van de paren die fertiliteitsproblemen ervaren ligt de oorzaak bij de man.

Als bij deze stellen in een vroeg stadium de oorzaak van het fertiliteitsprobleem kan worden geïdentificeerd dan kan er sneller gestart worden met een mogelijke fertiliteitsbehandeling. Dit verhoogt de kans op een zwangerschap. De tijd, kosten en emotionele stress die door veel stellen met fertiliteitsproblemen worden ervaren zullen worden gereduceerd.

Swimcount is een thuistest voor de pre-screening van de spermakwaliteit. Het is de eerste stap voor koppels die zich zorgen maken over hun fertiliteitsstatus en geeft een eerste indicatie over de oorzaak van de fertiliteitsproblemen. De test kan thuis, in een vertrouwde omgeving, op een zelf gekozen moment worden uitgevoerd.

Swimcount geeft snel en duidelijk uitslag over de kwaliteit van het sperma, namelijk het aantal progressieve motiele spermacellen per ml.
Swimcount geeft een betrouwbare uitslag met een nauwkeurigheid van 95% ten opzichte van een standaard sperma-analyse.
Uitgegaan van de WHO criteria(5th e.d. 2010) bij een totaal van 323 spermastalen, verkregen van zaaddonoren en mannen die in aanmerkingen kwamen voor fertiliteitsbehandelingen.
Swimcount is geen vervanging voor de standaard sperma-analyse maar geeft een duidelijke eerste indicatie over de mannelijke fertiliteit.

Swimcount
Swimcount
Thuistest
CNK nummer: 9803252
Consumentenprijs incl. BTW: € 49,95
   Bijsluiter
   Patiëntenfolder
   Patiënten Website
   Informatie / monsters aanvragen