NVVS Congres ‘Was will der Mann’

NVVS Congres ‘Was will der Mann’

Memidis zal ook dit najaar weer aanwezig zijn op het NVVS Congres ‘Was will der Mann’

Hoe ervaren mannen de maatschappelijke normen en waarden die de seksualiteit van ons allen definieert? We praten veel over de manier waarop vrouwelijke seksualiteit hierdoor wordt beperkt. Voelen mannen zich net zo gevangen in opvattingen over mannelijkheid als vrouwen in sletvrees? Wordt hun seksuele ontwikkeling, expressie en beleving gehinderd, en zo ja, hoe dan? Delen ze de verantwoordelijkheid voor stereotype, eenzijdige en vaak achterhaalde beelden van mannelijke èn vrouwelijke seksualiteit die leven in de maatschappij? Willen mannen deze onderling en samen met vrouwen positief veranderen? Wat hebben ze daarbij nodig? Of vinden mannen het prima zoals het is?