De niet-hormonale behandeling van vaginale atrofie.

Samenstelling

Elke 2 g-vaginale ovule bevat: hyaluronzuur natriumzout 5,00 mg, tocoferylacetaat 1,00 mg, retinylpalmitaat 1,00 mg, halfsynthetische glyceride naar behoefte.

Dosering

Eén ovule ’s avonds voor het slapengaan gedurende 14 opeenvolgende dagen. De behandeling kan naar behoefte worden herhaald.
Bij vaginale laesies veroorzaakt door fysieke behandeling het product toedienen vanaf de eerste dag van de behandeling.
Bij vaginale atrofie / droogheid ten gevolge van de menopauze 1 x daags 1 ovule voor het slapengaan gedurende 14 dagen, daarna 1 ovule per 3 dagen.

Indicaties

  Indicaties

 • Premeno Duo zijn vaginale ovules voor de behandeling van een droge vagina, die onder andere het gevolg kan zijn van de menopauze, stress, het geven van borstvoeding of een anti-hormonale chemotherapie, al of niet in combinatie met locale hormoontherapie.
 • Vulvovaginale atrofie ten gevolge van de menopauze.
 • Laesies, ectopieën en andere veranderingen in het vaginale slijmvlies.
 • Na fysieke behandelingen (DTC, lasertherapie, cryotherapie, radiotherapie).

Contra-indicaties

Bewezen overgevoeligheid voor de bestanddelen.

Bijwerkingen

Tot nu toe zijn geen bijwerkingen gemeld. Informeer uw arts en apotheker over bijwerkingen waarvan u vermoedt dat ze veroorzaakt worden door het gebruik van het product.

Onverenigbaarheden/wisselwerkingen

Tot nu toe zijn er geen wisselwerkingen met andere preparaten, stoffen of geneesmiddelen gemeld. Effecten op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen: Er zijn geen effecten gemeld op het vermogen om een motorvoertuig te besturen of machines te bedienen.

Waarschuwingen

Het gebruik van producten voor lokale toepassing, vooral langdurig gebruik, kan over-gevoeligheid veroorzaken; in dat geval moet de behandeling worden gestaakt en moet een arts worden geraadpleegd voor een geschikte therapie. Voor speciale gynaecologische onderzoeken of behandelingen, de behandeling de dag ervoor staken. Het product mag uitsluitend vaginaal worden gebruikt. Er zijn geen gevallen van overdosering gemeld onder normale gebruiksomstandigheden. Gebruik tijdens de zwangerschap moet worden beoordeeld door de arts. Gebruik het product niet als u allergisch bent voor één van de bestanddelen. Gebruik het product niet na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld. Gebruik het product niet als de verpakking en/of afzonderlijke blistercellen beschadigd zijn. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet inslikken. Elk ernstig incident in verband met het medische hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u zich bevindt.

Verkrijgbaarheid

 • Verpakking met 14 vaginaal ovules
 • Publieksprijs: € 14,95
 • Verkoop via apotheek en website
 • Z-Indexnummer:17253446
 • CNK nummer:4761243

   Vraag meer informatie aan